Relativno čest poremećaj govora je mucanje.

 

Podrazumeva nevoljni poremećaj tečnog govora koji nije prikladan za uzrast. Može da se javi u bilo kom uzrastu i u različitim oblicima. Tri puta je češće kod dečaka. Postoji genetska predispozicija, ali mnogo veći uticaj ima sredina. U uzrastu od 2-3 godine kada je razvoj govora najintenzivniji, sa govorom napreduje cela motorika, mozak treba da obradi mnogo zadataka odjednom. Zbog nezrelosti nervnog sistema, problem je izraženiji kod dece koja imaju sporiji govorno-jezički razvoj.

Fiziološko mucanje – najčešći poremećaj fluentnosti govora

Fiziološko mucanje predstavlja poremećaj fluentnosti govora koji se javlja oko 2 godine života. U periodu od druge do pete godine kod deteta se razvijaju osnovne jezičke strukture. Važno je naglasiti da to nije pravo mucanje već česta i prolazna faza u razvoju govora.

Ispoljava se zastajkivanjem u govoru, ponavljanjem glasova, slogova ili celih reči. Nastaje kao posledica nesklada izmedju brzine toka misli i sporosti govornih organa koji su u tom periodu jos uvek nedovoljno koordinisani.

Kada se javlja fiziološko mucanje?

Najčešće se javlja u stanjima povišene emocionalne napetosti. U takvim situacijama dete nije ni svesno da negde greši i mucanje uglavnom spontano prolazi ako okolina ne reaguje na zastajkivanje i ne skeće mu pažnju na to. Dobar govorni uzor i smiren govor sa detetom je put za razvoj tečnog i pravilnog govora.

Za dete sa ovakvim problemom treba svakodnevno odvojiti vreme i posvetiti mu pažnju. Osmišljavati igru, ne ispravljati govor deteta i ne ukazivati mu na greške.

Jako je bitno da fokus bude na onome šta dete govori, a ne kako govori. Takodje, neophodno mu je dati dovoljno vremena da kaže ono što želi. Svako skretanje pažnje na način govora ometa misaono-jezičke procese i dete postaje svesno svog zamuckivanja, a onda zaista počinje da muca.

U našem radu vodeću tehniku u terapiji mucanja zauzima Tehnika pasivnog izdaha. Pored Tehnike pasivnog izdaha koristimo i tehniku “Svesne sinteze razvoja”. U tretmanu mucanja takođe koristimo i tehniku Relaksacije i ritmičke vežbe modulacije intonacije glasa.